Banklar haqqında qanun

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20 ildə