Press-relizlər

07.12.2009
İqtisadiyyata kredit qoyuluşu 19% artmışdır

Mərkəzi Bankın Mətbuat xidməti bildirir ki, 2009-cu il noyabr ayının 1-nə Azərbaycan iqtisadiyyatına cəmi kredit qoyuluşları 7963,7 mln. manat təşkil etmişdir. 2008-ci il noyabrın 1-nə nisbətən 18,9% artmışdır. Kredit qoyuluşlarının 290,0 mln. manatı vaxtı keçmiş kreditlərin payına düşüb. 2009-cu il noyabrın 1-nə kreditlərin 2264,7 mln. manatı (28,4%) qısamüddətli, 5699,1 mln. manatı (71,6%) isə uzunmüddətli...

04.12.2009
Mərkəzi Bankın Mətbuat xidmətinin məlumatı

Mərkəzi Bankın Mətbuat xidməti bildirir ki, 2009-cu il noyabr ayının 1-nə dövriyyədə olan pul kütləsinin həcmi (M2 pul aqreqatı) 5388,5 mln. manat təşkil etmişdir. 2009-cu il noyabrın 1-nə olan pul kütləsinin 3670,3 mln. manatı nağd pul vəsaitlərinin, 868,7 mln. manatı tələb edilənədək vəsaitlərin, 849,5 mln. manatı isə müddətli depozitlərin payına düşüb.

03.12.2009
Əhalinin əmanətlərinin həcmi 18% artmışdır

Mərkəzi Bankın Mətbuat xidməti bildirir ki, 2009-cu il noyabr ayının 1-nə kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş depozit və əmanətlərin ümumi həcmi 4261,5 mln. manat təşkil etmişdir. Bunun 2125,7 mln. manatı əhali tərəfindən yerləşdirilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 18,4% çoxdur. Depozitlərin 2135,9 mln. manatı isə qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşür. 2009-cu il...

03.12.2009
Bankomatlar və Pos-terminallar artır

Mərkəzi Bankın Mətbuat xidməti bildirir ki, 2009-cu il noyabr ayının 1-nə Azərbaycan Respublikası üzrə bankomatların sayı 1657 ədəd olmuşdur. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 182 ədəd çoxdur. Cari ilin noyabrın 1-nə bankomatların 935-i Bakı şəhərində, 722-si isə digər şəhər və rayonlarda yerləşir. Bu dövrdə Azərbaycan Respublikası üzrə Pos-terminalların sayı 8567 ədəd olmuşdur....

02.12.2009
Kredit qoyuluşlarının sahələr üzrə strukturu

Mərkəzi Bankın Mətbuat xidməti bildirir ki, 2009-cu il noyabr ayının 1-nə iqtisadiyyatın sahələri üzrə cəmi kredit qoyuluşları 7963,7 mln. manat təşkil etmişdir. Kreditlərin 28,9%-i və ya 2303,9 mln. manatı ev təssərrüfatlarına verilib. Ticarət və xidmət sahəsinə yönəldilən kreditlərin həcmi isə 1735,3 mln. manat (21,8%) olub. Nəqliyyat və rabitə sahəsinin payına kreditlərin 509,9 mln. manatı (6,4%),...

09.11.2009
Bankların yerli filiallarının sayı artır
Mərkəzi Bankın Mətbuat xidməti bildirir ki, 2009-cu il oktyabr ayının 1-nə bank əməliyyatları aparmaq üçün 144 kredit təşkilatının lisenziyası olmuşdur. Bunlardan 98-i bank olmayan kredit təşkilatlarıdır. 1 oktyabr 2009-cu il tarixinə respublikada 46 bankın lisenziyası olmuşdur, onlardan 1-i dövlət, 45-i isə özəl bankdır. Xarici kapitalın iştirakı ilə 23 bank fəaliyyət göstərmişdir. Xarici kapital 7 bankın...
06.11.2009
İqtisadiyyata kredit qoyuluşu 18% artmışdır
Mərkəzi Bankın Mətbuat xidməti bildirir ki, 2009-cu il oktyabr ayının 1-nə Azərbaycan iqtisadiyyatına cəmi kredit qoyuluşları 7780,8 mln. manat təşkil etmişdir. 2008-ci il oktyabrın 1-nə nisbətən 17,8% artmışdır. Kredit qoyuluşlarının 309,4 mln. manatı vaxtı keçmiş kreditlərin payına düşüb. 2009-cu il oktyabrın 1-nə kreditlərin 2159,1 mln. manatı (27,8%) qısamüddətli, 5621,8 mln. manatı (72,2%) isə uzunmüddətli...
04.11.2009
Mərkəzi Bankın Mətbuat xidmətinin məlumatı
Mərkəzi Bankın Mətbuat xidməti bildirir ki, 2009-cu il oktyabr ayının 1-nə dövriyyədə olan pul kütləsinin həcmi (M2 pul aqreqatı) 5222,4 mln. manat təşkil etmişdir. 2009-cu il oktyabrın 1-nə olan pul kütləsinin 3620,1 mln. manatı nağd pul vəsaitlərinin, 829,1 mln. manatı tələb edilənədək vəsaitlərin, 773,2 mln. manatı isə müddətli depozitlərin payına düşüb.
03.11.2009
Bankomatlar və Pos-terminallar artır
Mərkəzi Bankın Mətbuat xidməti bildirir ki, 2009-cu il oktyabr ayının 1-nə Azərbaycan Respublikası üzrə bankomatların sayı 1638 ədəd olmuşdur. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 170 ədəd çoxdur. Cari ilin oktyabrın 1-nə bankomatların 928-i Bakı şəhərində, 710-u isə digər şəhər və rayonlarda yerləşir. Bu dövrdə Azərbaycan Respublikası üzrə Pos-terminalların sayı 8519 ədəd...
03.11.2009
Əhalinin əmanətlərinin həcmi 12% artmışdır
Mərkəzi Bankın Mətbuat xidməti bildirir ki, 2009-cu il oktyabr ayının 1-nə kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş depozit və əmanətlərin ümumi həcmi 4220,0 mln. manat təşkil etmişdir. Bunun 2120,8 mln. manatı əhali tərəfindən yerləşdirilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 12,2% çoxdur. Depozitlərin 2099,2 mln. manatı isə qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşür. 2009-cu il...
| 1 | 2 | | 80 | 81 | 82 | | 84 | | 86 | 87 | 88 | | 107 | 108 |
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20 ildə