Digər

Yerli qurumlar

Maliyyə Nazirliyimaliyye.gov.az
Vergilər Nazirliyitaxes.gov.az
İqtisadiyyat Nazirliyieconomy.gov.az
Dövlət Neft Fonduwww.oilfund.az
Dövlət Gömrük Komitəsiwww.customs.gov.az
Bakı Fond Birjasıwww.bse.az
Milli Depozit Mərkəziwww.mdm.az
Bakı Banklararası Valyuta Birjasıwww.bbvb.org
Dövlət Statistika Komitəsiwww.stat.gov.az
Əmanətlərin Sığortalanması Fonduwww.adif.az
Azərbaycan İpoteka Fonduwww.amf.az
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
Maliyyə Monitorinqi Xidməti
www.fimsa.az
Xarici maliyyə – kredit qurumları

Beynəlxalq Valyuta Fonduwww.imf.org
Dünya Bankı Qrupuwww.worldbank.org
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasıwww.ifc.org
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankıwww.ebrd.com
Avropa Mərkəzi Bankıwww.ecb.int
Asiya İnkişaf Bankıwww.adb.org
Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankıwww.bis.org
Beynəlxalq Sığorta nəzarəti orqanları Assosiasiyasıwww.iaisweb.org
İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatıwww.oecd.org
Beynəlxalq birjalar federasiyasıwww.fibv.comAzərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20 ildə