HomeSiteMapTwitter
1 AZN
Ön tərəfin görünüşü
Arxa tərəfin görünüşü
  • Əsas xüsusiyyətlər
  • Mühafizə elementləri
  • Video

1 MANAT nominallı kağız pul nişanı “mədəniyyət və incəsənət” mövzusuna həsr olunmuşdur. Pul nişanının ön tərəfində Azərbaycan milli musiqi alətlərinin qrafik təsviri: Tar, Kamança və Dəf, arxa fonda isə qədim Azərbaycan xalçasının naxışları təsvir olunmuşdur. Nominalın arxa tərəfində isə Azərbaycan-Avropa inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri və Azərbaycanın milli ornamentləri təsvir olunmuşdur.

Nominalı1 AZN
Rəngigöyümtül boz
Ölçüləri120 mm x 70 mm
Dizayn mövzusumədəniyyət və incəsənət

- Nominalın gizli rəqəmi – pul nişanının ön tərəfinin sol yuxarı küncündə yerləşir. Pul nişanını üfüqi istiqamətdə tutaraq bucaq altında hərəkət etdirməklə mühafizə elementini görmək olar.
- Su nişanı və işıqda görünən rəqəm – pul nişanını ön tərəfdən işığa tutduqda sol küncdə nominalın dizayn mövzusuna uyğun olaraq “alov” təsvir olunan su nişanı və nominalın rəqəmi görünür.
- İşıqda görünən MANAT – pul nişanını işığa tutduqda şaquli istiqamətdə MANAT yazısı olan mühafizə elementi görünür.
- Möcüzəli rəqəm – pul nişanını ön tərəfdən üfüqi istiqamətdə tutaraq bucaq altında hərəkət etdirdikdə sol aşağı küncdə rəngini yaşıldan qırmızıya dəyişən nominalın rəqəmini müşahidə etmək mümkündür.
- Relyefli nominal – pul nişanının ön tərəfinə əl ilə toxunduqda müəyyən hissələrdə qabarıqlıq hiss olunur. Bu mühafizə elementi görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
- Xüsusi dəqiq cizgilər – pul nişanının ön tərəfinə böyüdücü şüşə vasitəsilə baxdıqda xüsusi dəqiqliklə hazırlanmış cizgilər müşahidə olunur.
- Mikromətn – pul nişanının ön tərəfinə böyüdücü şüşə vasitəsilə baxdıqda “MANAT” yazısını müşahidə etmək mümkündür.
- Mürəkkəbsiz çap – pul nişanının ön tərəfinə böyüdücü şüşə vasitəsilə baxdıqda qabarıq “AMB” yazısını müşahidə etmək mümkündür.
- Rənglərin bölgüsü – pul nişanının arxa tərəfinə böyüdücü şüşə vasitəsilə baxdıqda sol yuxarı küncdə nominalın rəqəminin üzərində rənglərin dəqiq bölgüsünü müşahidə etmək mümkündür.
- Metal sap – pul nişanının arxa tərəfində üzərində “MANAT” yazılmış mühafizə sapı yerləşir. Pul nişanını işığa tutduqda metal sap bütöv bir şəkildə düz xətt kimi görünür.
- Xüsusi dəqiq cizgilər – pul nişanının arxa tərəfinə böyüdücü şüşə vasitəsilə baxdıqda xüsusi dəqiqliklə hazırlanmış cizgilər müşahidə olunur.
- Mikromətn – pul nişanının arxa tərəfində yerləşən xəritəyə böyüdücü şüşə vasitəsilə baxdıqda “Azərbaycan Mərkəzi (Milli) Bankı” yazısını müşahidə etmək mümkündür.
- Sehirli xətlər – pul nişanını arxa tərəfdən üfüqi istiqamətdə tutaraq bucaq altında hərəkət etdirdikdə rəngini dəyişən zolaqlar müşahidə olunur.
- Surətçıxarmaya qarşı xətlər – pul nişanının arxa tərəfinə böyüdücü şüşə vasitəsilə baxdıqda xüsusi dəqiqliklə bölünmüş xətlər strukturunu müşahidə etmək olar.

- Ultrabənövşəyi (UB) işıqda görünən elementlər – pul nişanına UB işıq altında baxdıqda nominalın müəyyən dizayn elementlərini müşahidə etmək olar.