Dövlət xərcləri və iqtisadi artım arasında əlaqələrin nəzəri-empirik tədqiq