İnkişaf edən ölkələrdə məzənnə rejimləri və Azərbaycan təcrübəsi