Nağdsız pul kütləsi ilə faiz dərəcələri arasında əlaqələr