Dövlət xərclərinin səmərəliliyi və fiskal institutların keyfiyyəti arasında əlaqə