Əmanətçilərin davranışının determinantları: heterogen panel qiymətləndirmə