Maliyyə sabitliyi icmalı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20 ildə