Komitə

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Pul Siyasəti Komitəsi

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Pul siyasəti komitəsi pul və məzənnə siyasətinin işlənməsi və həyata keçirilməsi sahəsində mərkəzi bankın struktur bölmələrinin operativ fəaliyyətinin tənzimlənməsini və koordinasiyasını təmin edən kollegial orqandır. Komitənin iclaslarında pul siyasəti alətlərinin parametrlərinin dəyişdirilməsi, habelə məzənnə siyasətinə dair İdarə Heyətinə tövsiyələr verilir. Komitəyə Mərkəzi Bankın Sədri rəhbərlik edir. Komitənin üzvləri Mərkəzi Bankın pul və məzənnə siyasətinin işlənməsi və realizasiyasında bilavasitə iştirak edən struktur bölmələrinin rəhbərləridir.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20 ildə