Valyuta hərracı barədə məlumat

27 yanvar 2016, Bakı: 27 yanvar 2016-cı il tarixində Mərkəzi Bankın növbəti valyuta hərracı keçirilmiş, Mərkəzi Bank tərəfindən 200 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait satışa çıxarılmışdır. Hərracda iştirak edən 18 bank tərəfindən məcmu tələb 67,161 mln ABŞ dolları təşkil etdiyindən, sifarişlər 100 faiz təmin olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20 ildə