Ərazi idarələrinin əsasnamələri

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20 ildə