Azərbaycan Respublikasının bank sistemində balansdankənar əməliyyatların uçot Qaydaları