Azərbaycanın real effektiv məzənnəsinin tarazlıq səviyyəsinin davranış modeli əsasında qiymətləndirilməsi