Azərbaycanın inflyasiyasını və məcmu buraxılışının faktorla gücləndirilmiş vektor avtoreqressiv (FAVAR) model ilə modelləşdirilməsi