HomeSiteMapTwitter

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

MƏRKƏZİ BANKI

Neft bazarında dalğalanmaların təsirinin azaldılmasında fiskal qaydalar faydalıdırmı?