Neftlə zəngin ölkələrdə struktur büdcə balansı: Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya nümunəsi