Neft bumundan sonrakı illərdə inflyasiyanın proqnozlaşdırılması çətinləşibmi?