Azərbaycan üçün J əyrisi varmı? Sektorial təhlildən əldə olunan yeni dəlillər