Məzənnə riskinin riskə məruz dəyər əsasında ölçülməsi