Valyuta ehtiyatların optimal səviyyəsinin qiymətləndirilməsi