Postkeçid dövründə ölkələrdə sərvət effekti: Azərbaycan nümunəsi