Mübadilə məzənnəsinin real sektorun sahələrinə təsiri