Bank sistemində maliyyə vasitəçiliyi göstəricilərinin maliyyə dərinliyinə təsiri