Azərbaycanda cari əməliyyatlar balansı komponentlərinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması