Ödəniş məlumatları əsasında ÜDM-in naukastinqi modelinin qurulması