Azərbaycanda məzənnənin inflyasiya və onun alt komponentlərinə ötürücülüyü