Azərbaycanda məzənnənin inflyasiya və onun alt componentlərinə ötürücülüyü