HomeSiteMapTwitter

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

MƏRKƏZİ BANKI

Daimi və müvəqqəti neft qiyməti şokları, makroiqtisadi siyasət və ticari qeyri-neft sektoru:Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya nümunəsi