Azərbaycan üçün kiçik ölçülü proqnozlaşdırma və simulasiya modeli