Bank sektorunda rəqabət səviyyəsinin maliyyə sabitliyinə təsiri: MDB ölkələrinin timsalında