HomeSiteMapTwitter

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

MƏRKƏZİ BANKI

Post-neft bumu dövründə inflyasiyanın proqnozlaşdırılması: Qeyri-xətti modellər uğurludur?