2022-ci il

Tarix
Dəyər
01.09.2022
10858.4
01.08.2022
10817.1
01.07.2022
10596.2
01.06.2022
10593.2
01.05.2022
10515.4
01.04.2022
10372.0
01.03.2022
10036.7
01.02.2022
9635.8
01.01.2022
9241.5
Beynəlxalq Valyuta Fondunun "Pul və Maliyyə Statistikası" metodologiyasına əsasən fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin əmanətləri daxil olmaqla.