Dəhlizinin aşağı həddi

Tarix%
14.06.2018 8%
10.04.2018 8%
12.02.2018 8%
22.06.2017 10%
14.09.2016 12%
08.08.2016 4 %
03.05.2016 4 %
04.03.2016 2 %
15.02.2016 2 %
13.07.2015 0.1 %
30.07.2014 0.1%
01.05.2014 0.5%
27.02.2011 1%
31.10.2010 1%
24.05.2009 1%
01.03.2009 1%
30.10.2008 1%
09.04.2008 3%
01.06.2007 5%
01.04.2007 5%
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20 ildə