2023-cü il

Tarix
Dəyər
02.11.2023
8.5%
04.05.2023
9.0%
30.03.2023
8.75%
02.02.2023
8.5%