Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında