Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin əsasları haqqında