"Çeklər haqqında Vahid Qanun barədə" Konvensiyaya qoşulmaq haqqında