Neftlə zəngin MDB ölkəsində valyuta əvəzlənməsi: Azərbaycan nümunəsi