Neft ixrac edən ölkələrdə pul və fiskal siyasətlərinin arasında qarşılıqlı əlaqə varmı? Azərbaycan təcrübəsi