Azərbaycanda istehlakçı qiymətləri indeksinin komponentləri üçün proqnozlaşdırma modelləri