Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında ümumi məlumat