Dövriyyədən çıxarılmış əskinaslar - AZM

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 7 fevral 2005-ci il tarixdə imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiyası) haqqında” Fərmanla 1992-2001-ci illərdə dövryyəyə buraxılmış əskinaslar 2006-cı ildən başlayaraq dövriyyədən çıxarılmışdır. Köhnə pul nişanları (AZM) məbləğindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və onun qurumları tərəfindən məhdudiyyətsiz və müddətsiz olaraq dəyişdirilir.

1 manat

Əskinasın ölçüləri 125×63 mm

1_manat_back 1_manat_front

Əskinas dövriyyəyə 1992-cü ilin avqust ayında buraxılmışdır.

5 manat

Əskinasın ölçüləri 125×63 mm

5_manat_back 5_manat_front

Əskinas 1992-ci ilin dekabr ayında dövriyyəyə buraxılmışdır.

10 manat

Əskinasın ölçüləri 125×63 mm

10_manat_back 10_manat_front

Əskinas dövriyyəyə 1992-cü ilin avqust ayında buraxılmışdır.

50 manat

Əskinasın ölçüləri 125×63 mm

50_manat_back 50_manat_front

Əskinas dövriyyəyə 1993-cü ilin mart ayında buraxılmışdır.

100 manat

Əskinasın ölçüləri 125×63 mm

100_manat_back 100_manat_front

Əskinas dövriyyəyə 1993-cü ilin mart ayında buraxılmışdır.

250 manat

Əskinassın ölçüləri 125×63 mm

250_manat_back 250_manat_front

Əskinas dövriyyəyə 1992-ci ilin avqust ayında buraxılmışdır.

500 manat

Əskinasın ölçüləri 125×63 mm

500_manat_back 500_manat_front

Əskinas 1993-cü ilin fevral ayında dövriyyəyə buraxılmışdır.

1000 manat

Əskinasın ölçüləri

old_1000_manat_back old_1000_manat_front

Əskinas 19.. ilin … ayında dövriyyəyə buraxılmışdır.

10000 manat

Əskinasın ölçüləri 130×65 mm

10000_manat_back 10000_manat_front

Əskinas dövriyyəyə 1994-cü ilin avqust ayında buraxılmışdır.

50000 manat

Əskinasın ölçüləri 132×66 mm

50000_manat_back 50000_manat_front Əskinas dövriyyəyə 1996-cı ilin may ayında buraxılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20 ildə